Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Ξεκινώντας το 1977, ο Τομέας Ψυχικής Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών (πρώην Τμήμα Οικογενειακών Σχέσεων) έχει τη διεξαγωγή έρευνας και την έρευνα δράσης και προσφοράς προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε οικογένειες και ιδρύματα. Ο κύριος επιστημονικός στόχος του Τμήματος είναι η μελέτη του ενδο-οικογενειακής βίας κατά των παιδιών (ενεργητικής και παθητικής), καθώς και την πρόληψη της θυματοποίησης των παιδιών. Ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσής του στο κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, από το 1988 το Τμήμα λειτουργεί ως Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης - Παραμέλησης (CAN Κέντρο), σύμφωνα με την απόφαση 2350/14-11-88 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι των πολιτικών / προτεραιότητες που σχετίζονται με τα παιδιά που υποφέρουν από τη βίαιη συμπεριφορά στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν οδηγήσει το Τμήμα για τη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πρόληψη:

 • Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια προγράμματα πρόληψης
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών στην καθημερινή πρακτική τους
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού για την παιδική κακοποίηση και την παραμέληση και την τροποποίηση των σχετικών κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών
 • Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία της έρευνας και κοινωνική πολιτική μέσω της συνεργασίας με τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έτσι ώστε η αποτελεσματική νομοθεσία / θεσμική υιοθέτηση των μέτρων.
 • Συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατά τη διεξαγωγή διεθνών ερευνητικών έργων για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών

Παράλληλα, η έρευνα δράσης διεξάγεται σχετικά με τις επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης, και την εν γένει λειτουργία της οικογένειας, ενώ, παράλληλα, είναι αναγνώριση και τη θεραπεία των υπηρεσιών που προσφέρονται και αξιολογούνται. Έρευνα για τις υπηρεσίες προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα διεξάγεται? Εμπειρικά δεδομένα που προέρχονται από αυτό το είδος της έρευνας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ως βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων παρέμβασης σε αρμόδιους φορείς, καθώς και για τη δημιουργία καινοτόμων έργων. Επιπλέον, έχουν μυθιστόρημα "εκπαίδευση-δράση" προγράμματα έχουν αναπτυχθεί, όπως το πρόγραμμα στήριξης-through-συμβουλευτική για τους επαγγελματίες, με σκοπό την προετοιμασία τους για το χειρισμό δύσκολων περιπτώσεων ενδο-οικογενειακής βίας κατά των παιδιών. Το Τμήμα, μετά τη διεθνή έκκληση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, και σε απάντηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (1989) και τον Ελληνικό Νόμο (Ν2101, ΦΕΚ192/2.12.92), έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό και έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με καθηγητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα συνεργάζεται, επίσης, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με την κινητοποίηση μέσω πολιτικών παρασκηνίων που αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των θέσεων των παιδιών ως μια ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία σε συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Τμήματος αποτελείται από δημοσιεύσεις των σχετικών επιστημονικών υλικού, διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και της συμμετοχής στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των άλλων θεσμικών οργάνων. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης για τις διεθνείς και εθνικούς φορείς που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την παιδική κακοποίηση και την παραμέληση και την προστασία των παιδιών γενικότερα, και τρέχει μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, η οποία είναι ανοιχτή σε επαγγελματίες και φοιτητές.
Τα φαινόμενα των διαπροσωπικών και ενδο-οικογενειακή βία και η βία κατά των ανηλίκων αποτελούν κρίσιμα σημεία για την άρθρωση των πολιτικών εκπαίδευσης της υγείας σε διεθνές επίπεδο. Η κρισιμότητα αυτών των φαινομένων και την προειδοποίηση των αρμόδιων διεθνών οργανισμών μπορεί να γίνει κατανοητή από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το 1998, 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη βία
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει υιοθετήσει επιστημονικές εκτιμήσεις που προβλέπουν ότι το 2020 η διαπροσωπική βία θα αυξηθεί από το 19ο στο 12ο θέση στον κατάλογο των 30 πιο σημαντικό από αιτίες θανάτου παγκοσμίως
 • Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία αναφέρει ότι μία στις πέντε γυναίκες έχει υποστεί κακοποίηση, πιο συχνά κατά την εφηβεία και την παιδική ηλικία
 • Η ΠΟΥ εκτιμά ότι 40.000.000 παιδιά γίνονται θύματα της βίας σε όλο τον κόσμο
 • Μελέτες σε διάφορες βιομηχανικές και αναπτυγμένες χώρες έχουν υπολογίσει ότι η βία κατά των ανηλίκων παιδιών κυμαίνεται από 3% έως 29% για τα αγόρια και από 7% σε 36% για τα κορίτσια.

Η συμπερίληψη από τoν ΠΟΥ, το 1996, της κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών και των αρνητικών συνεπειών της μεταξύ των προβλημάτων δημόσιας υγείας που υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και τη θέσπιση προληπτικών μέτρων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της υγείας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν δημιουργήσει μια νέα βάση για την προστασία των παιδιών στην οικογένεια. Το κύριο μήνυμα της παρούσας σύμβασης είναι ότι κάθε παιδί θα πρέπει να θεωρείται ως ένα θέμα με δικαιώματα, και όχι ως ένα αντικείμενο που χρειάζεται προστασία. Το δικαίωμα του ατόμου στην προστασία από κάθε μορφής εκμετάλλευση και το δικαίωμα να ζουν σε μια ευτυχισμένη οικογένεια θα πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε νομοταγών πολιτών.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 867/1979), υπήρξε πάντα ένας καινοτόμος θεσμός βασίζεται στις αρχές της διεπιστημονικής συνεργασίας, συνδυάζοντας την κλινική πρακτική, την έρευνα και την επιδημιολογία. Επί του παρόντος, το Ινστιτούτο υφίσταται επιστημονική αναδιάρθρωση, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή του νομικού καθεστώτος του, σύμφωνα με το Νόμο 3370/11.07.05, και την επακόλουθη μετατροπή του σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο (βάσει του νόμου 1514), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

Το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών (παλαιότερα γνωστό ως το Τμήμα Οικογενειακών Σχέσεων), από την ίδρυσή της το 1979, έχει επικεντρωθεί στην παιδική κακοποίηση και παραμέληση από τα θέματα:

 • Διεξαγωγή έρευνας (επιδημιολογικές / δημογραφικά και κλινικά)
 • Προώθηση της εκπαίδευσης για την υγεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Προσφέροντας προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες
 • την παροχή συμβουλών και την οργάνωση δράσεων στήριξης για τα ιδρύματα και τους επαγγελματίες
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα, μέσα από τη διαθεματική σύνταγμά της, συνδυάζει την διαφορετική προσέγγιση από μια ευρεία ποικιλία των επιστημονικών προοπτικών (Ψυχιατρική, Κοινωνική Εργασία, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εγκληματολογία, ψυχοδυναμική θεωρία, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας). Συγκεκριμένα, το πεδίο του Τμήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Μελέτη και στην προαγωγή υγιών οικογενειακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των παιδιών
 • Μελέτη των ελληνικών οικογενειών σε ψυχο-κοινωνική κρίση που σχετίζονται με την θυματοποίηση των παιδιών
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό της γονικής κινδύνου
 • Επιδημιολογική και κλινική προσέγγιση κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών ως πρόβλημα δημόσιας υγείας
 • Ανάπτυξη των κοινοτικών προγραμμάτων πρόληψης
 • Προώθηση της υγείας και των δικαιωμάτων των παιδιών στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα

Αυτά τα συμφέροντα προσεγγίζεται μέσα από την έρευνα και την κλινική και εκπαιδευτικό έργο. Αυτό το σώμα της εργασίας περιλαμβάνει ποσοτικές μελέτες για ενδο-οικογενειακές θέματα σεξουαλικής παραβίασης και της χρήσης της σωματικής τιμωρίας στην εκπαίδευση, την αναγνώριση των παιδιών από παράγοντες υψηλού κινδύνου για την παιδική κακοποίηση και την παραμέληση, και ποιοτικές μελέτες για αιμομιξία και σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην οικογένεια.

Μέχρι σήμερα, το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει έρευνα για: κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, ενδο-οικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση, αιμομιξία, η χρήση της σωματικής τιμωρίας στην εκπαίδευση των παιδιών, δυστροφία μη οργανικά αίτια, την πρόβλεψη του επιπέδου κινδύνου των οικογενειών με προδιάθεση για βία (Bridge ALERT), ο προσδιορισμός των παραγόντων πρόβλεψης για το παιδί συμπεριφορές κακοποίησης και παραμέλησης, και των πρακτικών παρέμβασης που διεξάγονται από επαγγελματίες της υγείας, καθώς και για τις επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης για τα παιδιά. Επιπλέον, έχει πρωτοπορήσει σε κλινικό έργο για τον εντοπισμό και τη διαχείριση όλων των τύπων της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης